Psychidae villosella han (Venstre)

Har du oplysninger om fund af Psychidae (sækspinder) så er du meget velkommen til  at kontakte undertegnede via E mail. Jeg samler fortsat oplysninger til en bog om Nordeuropas Psychidae men mangler detaljer/udbredelse om mange almindelige arter. 

Uffe Terndrup

 

FOTO: Elmer Pedersen

(højre)Psychidae villosella lokkende hun © UT . feromonet sidder på hovedet, som hunnen stikker ud af sækken.

Klækket han af Phalacropterix graslinella ©  UT  

Efter at have basket med vingerne så støvet/vingeskællene på det yderste af vingerne er faldet af, er  han klar til at finde en hun i en sæk for at parre sig, hun bliver i sækken. En flyvende han minder meget om en meget hurtig flue. 

 

 

Phalacropterix graslinella Boisduval 1852 hanlarve     

Larve lever på lyng og revling og  kan i DK kun findes som 2. årig på heder og moser i lige år. 

 

Oplysninger af fundsteder af Psychidae og sække Europa og Tyrkiet  har stor interesse.

 

    Mange psychidae hunner mangler vinger og nogle har næsten ingen ben men kan rulle og orme sig frem .                                                    © UT  

Taleporia tubolosa (Retzius 1783) hun.© UT 

 

Taleporia tubolosa (Retzius 1783) han. Foto Svend Michael Nielsen © SMN_UT  
Canephora  hirsuta, i parring © SMN_UT  
Canophora hirsuta larver er vilde med mælkebøtteblomster, der kan være op til 10-12 larver i en enkelt blomst, når populationen er tæt. 

© UT  

Hunner af Canephora  hirsuta, bemærk den store variation i størrelsen © UT   

 

Han af Canephora  hirsuta, nylig kommert udaf puppen og har udfoldet vingerne det tager 1-1½ minut.

  Apterona helicionella hun

   Sækken minder om et sneglehus,  men er lavet af jord og  sandkorn 

  © UT  

   i Norden kun Øland (S)

Whittleia retiella hun, en meget lille art 2-3mm med en meget stor tiltrækningskraft over 100 hanner blev tiltrukken af en hun på 2-3 timer. 

© UT  

Larve af Taleporia tubolosa (Retzius 1783) den lever på skovbunden, heder eller overdrev også sommerhusom- råder.

Når den skal forpupper kravler hanlarven op på træer og pæle.

Sække af Taleporia tubolosa (Retzius 1783) en rigtig "cigarsæk" dog ikke tobaksblade men bøgeblade.

 

 

 Wittleia retiella sæk, minder meget om E. plumella men meget mindre. lever på heder, enge også nogle som kan blive oversvømmet. En af de tidligste, allerede fremme i april når solen skinner.

 

 

Bankesia conspurcatella_lokkende hun, endeulden er svagt gylden og når hele vejen rundt, som Taleporia  tubolosa, her er ulden dog grå. Assens© UT  

Bankesia conspurcatella female © UT

Bankesia conspurcatella han © _UT

 

 

Bankesia conspurcatella Paarung © SMN_UT

Bankesia conspurcatella Zeller1850 = Bankesia douglasii Stainton 1854

Fundet almindelig på Fyn i Assens, enkeltvis Brobyværk, Haarby, Nørre Broby

På Sjælland 3 steder  i 2009, Virum, Jægersborg Hegn, Ganløse.

 

  

Bankesia conspurcatella sække på lærk  Assens 29/3-2003, tæl dem der er flere end du tror.   © SMN_UT

Venstre:  3 Dahlica triquetrella sække fra Hvidding 2003 kun hunner i DK.

Højre: Bankesia conspurcatella: Øverst hansæk derunder  2 hunsække, 

Hunsækken varierer meget i størrelse fra Dalica lichenella størrelse til Dalica triquetrella-størrelse  © SMN_UT  

 

Taleporia tubolosa (Retzius 1783) hun.© UT 

 

Taleporia tubolosa (Retzius 1783) han. Fra Stensbæk Hede 2007© _UT  

 

Han af Protia rotunda Hvidding. Meget skinnende og med et svagt gittermønster.

Larve af Protia betulina /Protia rotunda lever af lav (lichener; Ervinia pruinastri) samt senere i juni på blade af eg og birkm.fl. © UT  (venstre)

 

Protia rotunda hun  Allerrød, kan kendes på den hvide analuld og den lyserøde farve.

 

(højre)Bacotia claustrella han

 

Bacotia claustrella

Sækken er meget karakteristisk og kan findes på bøg, eg, lind, birk, hegnspæle mv. hvor larven lever af pulveralger.

Lokkende hun (højre)

Bacotia claustrella  sække er meget karakteristiske i silhuet da de  sidder  vinkelret ud fra underlaget

Bacotia claustrella larve  på pulveralger, larven er sort og kort men meget kraftig og spinder lejlighedsvis en silketråd for at sikre tilknytningen til træet. Hovedet er glinsende sort. 

 

 

 

Narycia duplicella

Larven lever af pulveralger og spiser i skjul under sækkens beskyttende halvtag

Fjeld Skov 2010© UT (Venstre) 

Hun til højre Skaføgaardskov 2005© UT  

 

Phalacropterix graslinella Boisduval 1852 hanpuppe , her står den i lodret.    

Larve lever på lyng og revling og  kan i DK kun findes som 2. årig på heder og moser i lige år. 

Stensbæk 2010© UT  

 

 

 

                                            

2 hunsække med larver, hunnen pupper senere, og overspinder ikke sækken med silke. Stensbæk Østerhede 2010© UT  

 

 

 

Sideria listrella/Sideria cembrella han Fjeld 2007

Højre) (Sideria listrella/Sideria cembrella sækken er svagt trekantet med

afrundet form  med indspundet barkstykker oftest brune farver

Findes kun omkring Slkeborg & Sejs samt på Djursland: Fjeld,

Ryomgaard & Løvenholm.

Arten er næsten forsvundet begge steder.

Fjeld Skov 2010© UT  

hlica triquetrella larve

Fjeld Skov 2010© UT  

Sækken er meget markant 3 kantet også set fra siden, med tydelige "sømme", i bøgeskov har den ofte er der en brun" pelskrave" i forenden, der kan også være kitinrester og store kvartskorn spundet på sækken. I DK kun hunner. Kan findes langs jernbaner og i haver samt åbne skove.

 

© UT  

Epichnopterix plumella

Stensbæk Vesterhede 2010© UT  

Sækken består af blade fra bølget bunke samt sandskæg

3 larversække af Epichnopterix plumella på voldtimian

  larve-sæk af Epichnopterix plumella på sandskæg

 

 

 

Epichnopterix plumella han fra Spandet Egekrat (højre)

 

 

 

Parring  af Epichnopterix plumella fra Stensbæk 2008.  Hannen stikker hele bagkroppen ind i sækken til hunnen. (nederst til venstre)

 

 

Psyche crassiorella hun© UT  (højre)

 

 

 

Dråby Strand Biotop/habitat for Psyche crassiorella udelukkende på håret høgeurt.

 

Psyche crassiorella han© UT  

Psyche crassiorella larve © UT  

     Lapusa maurella Zeller, 1852, han spandet Egekrat 2009© UT  

 

   3 Dahlica lazuri/Dahlica fumosella hanner fra Moesgård Skov

Psyche casta han Skaføgård

Dahlica lazuri/Dahlica fumosella sæk fra Moesgård Skov, den ligner meget

S. listrella, men er knap så stor.

 

Psyche casta sæk på lyng Frøslev Mose 2007, den kan også leve i skovbryn 

og på vejskrænter, vor almindeligste og mest udbredte Psychidae

 

Psyche casta hun som lokker. Sejs 2009
   

Acanthopsyche atra L han på sækken

(Højre) hunlarve af Acanthopsyche atra L. Den kan kendes på sækken og på de røde pletter på larver.

 

http://www.euconsult.dk/insekter/psychidae1.htm
 

 

M

 

 
Fastspunden sæk placeret vinkelret på stammen.