Båndfluerers larver lever især i tidsler og knopurt hvor larverne danner karakteristiske galler . Her er det Urophora cardui fra galler  

Oplysninger om båndfluer til Lars Trolle

Svirrefluer & båndfluer

 

Til deltagere i atlasprojektet vedrørende svirrefluer.


Efter udgivelsen af bogen "Danmarks Svirrefluer" i 1994 er det egentlige atlasprojekt afsluttet, og Ernst Torp, der var initiativtager og koordinator af projektet, er gået i gang med andre spændende opgaver.
Der er formentlig flere af deltagerne i atlasprojektet, der stadig af og til ser lidt på svirrefluer, og som har gjort nogle interessante fund i de seneste år. Jeg har tænkt mig at samle oplysninger om sådanne fund med henblik på at publicere en fundliste for perioden 1994-1999.
Hvis du har oplysninger om fund, der kan være relevante i forbindelse med en sådan liste, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Følgende har interesse;

- nye distriktsfund (d.v.s. fund af arter, der er nye for et af de elleve danske distrikter).

- alle fund af arter der i 1994 var kendt i under 45 af de danske 10 x 10 km UTM- kvadrater (se Danmarks Svirrefluer side 428-430, fra og med arten Cheilosia bergenstammi).

- alle fund af følgende arter;

Arctophila superbiens.
Arctophila bombiformis.
Epistrophe grossulariae.

Desuden er jeg interesseret i oplysninger om observationer af svirrefluer i vinterhalvåret (perioden fra 15. oktober til 15. april). Sådanne observationer kan eventuelt bidrage til en forståelse af de enkelte arters overvintringsbiologi, og vi samler materiale til en opfølgning af artiklen "Overvintrende imagines og andre iagttagelser af svirrefluer i vinterhalvåret" (Tolsgaard & Bygebjerg, 1991; Flora og Fauna 97 (1): 23-31).

Hvis du har oplysninger om fund, som du mener kan være relevante for fundlisten, hører jeg gerne fra dig (helst inden 1. februar 2000). 
Jeg kan kontaktes på telefon 20-327886 (evt. 98-443688).


Min adresse er: I.P. Jacobsensvej 5. 9990 Skagen.
mailto:bygebjer@post10.tele.dkMed venlig hilsen

Rune Bygebjerg